Lặng Người, Mẹ Ghì Chặt Con 9 Tháng Không Rời: Đã Cố Mạnh Mẽ Đến Phút Cuối

Như vậy là không có phép màu nào xảy ra. Sau 24 giờ tìm kiếm tích cực, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 mẹ con cô giáo mầm non...