Trang chủ » Chưa được phân loại
02/12/2022 08:14

dxtodung977

S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼é̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼J̼a̼c̼k̼p̼o̼t̼ ̼1̼ ̼P̼o̼w̼e̼r̼ ̼6̼/̼5̼5̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼e̼t̼l̼o̼t̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼é̼ ̼x̼ổ̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

C͢h͢i͢ề͢u͢ ͢2͢2͢-͢5͢,͢ ͢c͢h͢ủ͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢v͢é͢ ͢s͢ố͢ ͢V͢i͢e͢t͢l͢o͢t͢t͢ ͢t͢r͢ị͢ ͢g͢i͢á͢ ͢g͢ầ͢n͢ ͢3͢0͢4͢ ͢t͢ỉ͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢đ͢ã͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢v͢à͢ ͢đ͢ã͢ ͢l͢à͢m͢ ͢t͢ừ͢ ͢t͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢3͢ ͢t͢ỉ͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢,͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢đ͢ó͢ ͢t͢ặ͢n͢g͢ ͢m͢ỗ͢i͢ ͢h͢i͢ệ͢p͢ ͢s͢ĩ͢ ͢ở͢ ͢S͢à͢i͢ ͢G͢ò͢n͢ ͢b͢ị͢ ͢m͢ấ͢t͢ ͢m͢ỗ͢i͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢1͢0͢0͢ ͢t͢r͢i͢ệ͢u͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢.͢

K͢h͢á͢c͢h͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢m͢a͢y͢ ͢m͢ắ͢n͢ ͢đ͢ã͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢t͢h͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢3͢0͢0͢ ͢t͢ỷ͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢.͢ ͢(͢Ả͢n͢h͢:͢ ͢T͢u͢ổ͢i͢ ͢T͢r͢ẻ͢)͢

T͢ạ͢i͢ ͢b͢u͢ổ͢i͢ ͢l͢ễ͢,͢ ͢ô͢n͢g͢ ͢N͢g͢u͢y͢ễ͢n͢ ͢T͢h͢a͢n͢h͢ ͢Đ͢ạ͢m͢,͢ ͢P͢h͢ó͢ ͢t͢ổ͢n͢g͢ ͢g͢i͢á͢m͢ ͢đ͢ố͢c͢ ͢V͢i͢e͢t͢l͢o͢t͢t͢,͢ ͢c͢h͢o͢ ͢b͢i͢ế͢t͢ ͢s͢a͢u͢ ͢t͢i͢ế͢p͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢,͢ ͢k͢i͢ể͢m͢ ͢t͢r͢a͢ ͢v͢à͢ ͢x͢á͢c͢ ͢đ͢ị͢n͢h͢ ͢v͢é͢ ͢t͢r͢ú͢n͢g͢ ͢t͢h͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢J͢a͢c͢k͢p͢o͢t͢ ͢1͢ ͢P͢o͢w͢e͢r͢ ͢6͢/͢5͢5͢ ͢t͢r͢ị͢ ͢g͢i͢á͢ ͢g͢ầ͢n͢ ͢3͢0͢4͢ ͢t͢ỉ͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢H͢à͢ ͢N͢ộ͢i͢,͢ ͢c͢h͢i͢ề͢u͢ ͢2͢2͢-͢5͢ ͢V͢i͢e͢t͢l͢o͢t͢t͢ ͢đ͢ã͢ ͢t͢ổ͢ ͢c͢h͢ứ͢c͢ ͢l͢ễ͢ ͢t͢r͢a͢o͢ ͢t͢h͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢c͢h͢o͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢m͢a͢y͢ ͢m͢ắ͢n͢ ͢n͢à͢y͢.͢

C͢h͢ủ͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢V͢i͢e͢t͢l͢o͢t͢t͢ ͢3͢0͢4͢ ͢t͢ỷ͢ ͢đ͢e͢o͢ ͢m͢ặ͢t͢ ͢n͢ạ͢ ͢c͢h͢ú͢ ͢t͢ễ͢u͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢g͢i͢ả͢i͢.͢ ͢(͢Ả͢n͢h͢:͢ ͢F͢B͢)͢

L͢ễ͢ ͢t͢r͢a͢o͢ ͢t͢h͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢c͢ó͢ ͢s͢ự͢ ͢c͢h͢ứ͢n͢g͢ ͢k͢i͢ế͢n͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢H͢ộ͢i͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢g͢i͢á͢m͢ ͢s͢á͢t͢ ͢x͢ổ͢ ͢s͢ố͢ ͢g͢ồ͢m͢ ͢đ͢ạ͢i͢ ͢d͢i͢ệ͢n͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢B͢ộ͢ ͢C͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢,͢ ͢B͢ộ͢ ͢T͢à͢i͢ ͢c͢h͢í͢n͢h͢,͢ ͢B͢ộ͢ ͢V͢ă͢n͢ ͢h͢ó͢a͢ ͢T͢h͢ể͢ ͢t͢h͢a͢o͢ ͢v͢à͢ ͢D͢u͢ ͢l͢ị͢c͢h͢…͢ ͢c͢ù͢n͢g͢ ͢đ͢ạ͢i͢ ͢d͢i͢ệ͢n͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢c͢ơ͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢b͢á͢o͢ ͢c͢h͢í͢.͢

D͢i͢ễ͢n͢ ͢v͢i͢ê͢n͢ ͢đ͢i͢ệ͢n͢ ͢ả͢n͢h͢,͢ ͢M͢C͢ ͢Q͢u͢y͢ề͢n͢ ͢L͢i͢n͢h͢ ͢t͢h͢a͢m͢ ͢g͢i͢a͢ ͢l͢ễ͢ ͢t͢r͢a͢o͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢t͢h͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢J͢a͢c͢k͢p͢o͢t͢ ͢1͢ ͢t͢r͢ú͢n͢g͢ ͢3͢0͢4͢ ͢t͢ỷ͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢.͢ ͢(͢Ả͢n͢h͢ ͢c͢ắ͢t͢ ͢c͢l͢i͢p͢)͢

͢T͢ạ͢i͢ ͢b͢u͢ổ͢i͢ ͢l͢ễ͢,͢ ͢ô͢n͢g͢ ͢Q͢.͢ ͢(͢H͢à͢ ͢N͢ộ͢i͢)͢ ͢–͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢m͢a͢y͢ ͢m͢ắ͢n͢ ͢–͢ ͢đ͢ã͢ ͢q͢u͢y͢ế͢t͢ ͢đ͢ị͢n͢h͢ ͢t͢r͢í͢c͢h͢ ͢3͢ ͢t͢ỉ͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢l͢à͢m͢ ͢t͢ừ͢ ͢t͢h͢i͢ệ͢n͢,͢ ͢c͢ụ͢ ͢t͢h͢ể͢ ͢l͢à͢ ͢t͢ặ͢n͢g͢ ͢m͢ỗ͢i͢ ͢g͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢n͢h͢ ͢h͢i͢ệ͢p͢ ͢s͢ĩ͢ ͢đ͢ã͢ ͢m͢ấ͢t͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢v͢ụ͢ ͢t͢r͢u͢y͢ ͢b͢ắ͢t͢ ͢t͢r͢ộ͢m͢ ͢ở͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢1͢0͢0͢ ͢t͢r͢i͢ệ͢u͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢,͢ ͢g͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢n͢h͢ ͢m͢ỗ͢i͢ ͢h͢i͢ệ͢p͢ ͢s͢ĩ͢ ͢b͢ị͢ ͢t͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢5͢0͢ ͢t͢r͢i͢ệ͢u͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢.͢

S͢ố͢ ͢t͢i͢ề͢n͢ ͢g͢ầ͢n͢ ͢2͢7͢3͢ ͢t͢ỷ͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢(͢s͢a͢u͢ ͢k͢h͢i͢ ͢t͢r͢ừ͢ ͢t͢h͢u͢ế͢)͢,͢ ͢ô͢n͢g͢ ͢Q͢ ͢đ͢ã͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢b͢ằ͢n͢g͢ ͢h͢ì͢n͢h͢ ͢t͢h͢ứ͢c͢ ͢c͢h͢u͢y͢ể͢n͢ ͢k͢h͢o͢ả͢n͢ ͢q͢u͢a͢ ͢n͢g͢â͢n͢ ͢h͢à͢n͢g͢.͢

͢K͢ể͢ ͢t͢ừ͢ ͢k͢h͢i͢ ͢r͢a͢ ͢m͢ắ͢t͢ ͢t͢h͢ị͢ ͢t͢r͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢h͢ồ͢i͢ ͢t͢h͢á͢n͢g͢ ͢8͢/͢2͢0͢1͢7͢,͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢t͢h͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢J͢a͢c͢k͢p͢o͢t͢ ͢1͢ ͢P͢o͢w͢e͢r͢ ͢6͢/͢5͢5͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢x͢á͢c͢ ͢đ͢ị͢n͢h͢ ͢c͢ó͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢t͢r͢ú͢n͢g͢ ͢t͢h͢ư͢ở͢n͢g͢,͢ ͢n͢ê͢n͢ ͢g͢i͢á͢ ͢t͢r͢ị͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢t͢h͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢l͢i͢ê͢n͢ ͢t͢ụ͢c͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢d͢ồ͢n͢.͢ ͢Đ͢â͢y͢ ͢l͢à͢ ͢l͢ầ͢n͢ ͢đ͢ầ͢u͢ ͢t͢i͢ê͢n͢ ͢V͢i͢e͢t͢l͢o͢t͢t͢ ͢x͢á͢c͢ ͢đ͢ị͢n͢h͢ ͢c͢ó͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢t͢r͢ú͢n͢g͢ ͢t͢h͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢J͢a͢c͢k͢p͢o͢t͢ ͢1͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢g͢i͢á͢ ͢t͢r͢ị͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢t͢h͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢c͢a͢o͢ ͢k͢ỷ͢ ͢l͢ụ͢c͢ ͢l͢à͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢3͢0͢3͢ ͢t͢ỉ͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢.͢

Đ͢ế͢n͢ ͢t͢h͢ờ͢i͢ ͢đ͢i͢ể͢m͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢ạ͢i͢,͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢h͢ể͢ ͢n͢ó͢i͢ ͢đ͢â͢y͢ ͢l͢à͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢t͢h͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢x͢ổ͢ ͢s͢ố͢ ͢c͢ó͢ ͢g͢i͢á͢ ͢t͢r͢ị͢ ͢c͢a͢o͢ ͢n͢h͢ấ͢t͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢V͢i͢ệ͢t͢ ͢N͢a͢m͢.͢

X͢e͢m͢ ͢t͢h͢ê͢m͢:͢ ͢A͢n͢h͢ ͢c͢h͢à͢n͢g͢ ͢m͢ừ͢n͢g͢ ͢c͢ư͢ớ͢i͢ ͢b͢ạ͢͢n͢ ͢g͢á͢͢i͢ ͢c͢ũ͢͢ ͢6͢ ͢c͢h͢i͢ế͢͢c͢ ͢n͢h͢ẫ͢͢n͢ ͢t͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢t͢r͢ư͢n͢g͢ ͢6͢ ͢n͢ă͢m͢ ͢y͢ê͢u͢

D͢ù͢͢ ͢y͢ê͢u͢ ͢n͢h͢a͢u͢ ͢s͢â͢u͢ ͢đ͢ậ͢͢m͢ ͢đ͢ế͢͢n͢ ͢m͢ấ͢͢y͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢c͢ó͢ ͢r͢ấ͢͢t͢ ͢n͢h͢i͢ề͢͢u͢ ͢c͢ặ͢͢p͢ ͢đ͢ô͢i͢ ͢“͢đ͢ứ͢͢t͢ ͢g͢á͢͢n͢h͢ ͢g͢i͢ữ͢͢a͢ ͢đ͢ư͢ờ͢͢n͢g͢”͢,͢ ͢đ͢ế͢͢n͢ ͢c͢u͢ố͢i͢ ͢c͢ù͢n͢g͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢h͢ể͢͢ ͢t͢h͢à͢͢n͢h͢ ͢v͢ợ͢͢ ͢c͢h͢ồ͢͢n͢g͢.͢ ͢S͢a͢u͢ ͢c͢h͢i͢a͢ ͢t͢a͢y͢,͢ ͢n͢h͢i͢ề͢͢u͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢t͢ỏ͢͢ ͢t͢h͢á͢͢i͢ ͢đ͢ộ͢͢ ͢h͢ố͢͢i͢ ͢h͢ậ͢͢n͢,͢ ͢c͢h͢o͢ ͢r͢ằ͢͢n͢g͢ ͢v͢i͢ệ͢͢c͢ ͢y͢ê͢u͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢c͢ũ͢͢ ͢l͢à͢͢ ͢s͢a͢i͢ ͢l͢ầ͢͢m͢ ͢c͢ủ͢͢a͢ ͢c͢u͢ộ͢͢c͢ ͢đ͢ờ͢͢i͢,͢ ͢c͢ó͢͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢l͢ạ͢͢i͢ ͢đ͢a͢u͢ ͢k͢h͢ổ͢͢ ͢k͢h͢ô͢n͢ ͢n͢g͢u͢ô͢i͢ ͢r͢ồ͢͢i͢ ͢d͢ầ͢͢n͢ ͢d͢ầ͢͢n͢ ͢m͢ấ͢͢t͢ ͢l͢i͢ê͢n͢ ͢l͢ạ͢͢c͢ ͢v͢ớ͢͢i͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢t͢ừ͢͢n͢g͢ ͢t͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢.͢ ͢R͢ấ͢͢t͢ ͢í͢͢t͢ ͢a͢i͢ ͢c͢ó͢͢ ͢t͢h͢ể͢͢ ͢v͢ư͢ợ͢t͢ ͢q͢u͢a͢ ͢m͢ạ͢͢n͢h͢ ͢m͢ẽ͢͢ ͢h͢ơ͢n͢,͢ ͢m͢ỉ͢͢m͢ ͢c͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢c͢h͢ú͢͢c͢ ͢p͢h͢ú͢͢c͢ ͢c͢h͢o͢ ͢đ͢ố͢͢i͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢.͢

M͢ớ͢͢i͢ ͢đ͢â͢y͢,͢ ͢m͢ộ͢͢t͢ ͢v͢i͢d͢e͢o͢ ͢v͢ề͢͢ ͢c͢ặ͢͢p͢ ͢đ͢ô͢i͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢y͢ê͢u͢ ͢c͢ũ͢͢ ͢đ͢ư͢ợ͢͢c͢ ͢c͢h͢i͢a͢ ͢s͢ẻ͢͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢T͢i͢k͢T͢o͢k͢ ͢đ͢ã͢ ͢n͢h͢ậ͢͢n͢ ͢đ͢ư͢ợ͢͢c͢ ͢s͢ự͢͢ ͢c͢h͢ú͢͢ ͢ý͢͢ ͢c͢ủ͢͢a͢ ͢đ͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ả͢͢o͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢d͢ù͢͢n͢g͢ ͢m͢ạ͢͢n͢g͢ ͢x͢ã͢͢ ͢h͢ộ͢͢i͢.͢ ͢C͢h͢ỉ͢͢ ͢v͢ớ͢͢i͢ ͢2͢0͢ ͢g͢i͢â͢y͢ ͢n͢g͢ắ͢͢n͢ ͢n͢g͢ủ͢͢i͢,͢ ͢d͢â͢n͢ ͢t͢ì͢n͢h͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢k͢h͢ỏ͢͢i͢ ͢“͢ô͢m͢ ͢t͢i͢m͢”͢ ͢v͢ề͢͢ ͢h͢à͢͢n͢h͢ ͢đ͢ộ͢͢n͢g͢ ͢ý͢͢ ͢n͢g͢h͢ĩ͢͢a͢ ͢v͢à͢͢ ͢t͢i͢n͢h͢ ͢t͢ế͢͢ ͢c͢ủ͢͢a͢ ͢“͢k͢h͢á͢͢c͢h͢ ͢m͢ờ͢͢i͢ ͢đ͢ặ͢͢c͢ ͢b͢i͢ệ͢͢t͢”͢ ͢đ͢ố͢i͢ ͢v͢ớ͢͢i͢ ͢c͢ô͢ ͢d͢â͢u͢ ͢t͢ạ͢͢i͢ ͢h͢ô͢n͢ ͢l͢ễ͢͢.͢


2͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢v͢ậ͢t͢ ͢x͢u͢ấ͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢đ͢o͢ạ͢n͢ ͢v͢i͢d͢e͢o͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢v͢i͢r͢a͢l͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢T͢i͢k͢T͢o͢k͢.͢ ͢(͢Ả͢͢n͢h͢:͢ ͢C͢h͢ụ͢͢p͢ ͢m͢à͢͢n͢ ͢h͢ì͢͢n͢h͢ ͢T͢i͢k͢T͢o͢k͢ ͢Q͢.͢)͢

C͢ụ͢͢ ͢t͢h͢ể͢͢,͢ ͢đ͢o͢ạ͢͢n͢ ͢v͢i͢d͢e͢o͢ ͢q͢u͢a͢y͢ ͢l͢ạ͢͢i͢ ͢c͢ả͢͢n͢h͢ ͢m͢ộ͢͢t͢ ͢a͢n͢h͢ ͢c͢h͢à͢͢n͢g͢ ͢t͢r͢a͢o͢ ͢l͢i͢ê͢n͢ ͢t͢i͢ế͢͢p͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢c͢h͢i͢ế͢c͢ ͢n͢h͢ẫ͢͢n͢ ͢c͢h͢o͢ ͢c͢ô͢ ͢d͢â͢u͢.͢ ͢T͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢h͢ư͢ờ͢͢n͢g͢,͢ ͢đ͢ể͢͢ ͢t͢ặ͢͢n͢g͢ ͢m͢ó͢͢n͢ ͢q͢u͢à͢͢ ͢c͢ư͢ớ͢͢i͢ ͢g͢i͢á͢͢ ͢t͢r͢ị͢͢ ͢n͢h͢ư͢ ͢v͢ậ͢͢y͢ ͢c͢h͢ỉ͢͢ ͢c͢ó͢͢ ͢t͢h͢ể͢͢ ͢l͢à͢͢ ͢g͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢͢n͢h͢ ͢h͢o͢ặ͢͢c͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢t͢h͢â͢n͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢d͢ò͢͢n͢g͢ ͢h͢ọ͢͢.͢ ͢T͢h͢ế͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢đ͢ô͢i͢ ͢k͢h͢i͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢c͢ó͢ ͢n͢h͢ữ͢n͢g͢ ͢“͢c͢ú͢ ͢t͢w͢i͢s͢t͢”͢ ͢c͢ự͢c͢ ͢k͢ì͢ ͢b͢ấ͢t͢ ͢n͢g͢ờ͢.͢


C͢h͢à͢͢n͢g͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢t͢r͢a͢o͢ ͢n͢h͢ẫ͢͢n͢ ͢c͢h͢o͢ ͢c͢ô͢ ͢d͢â͢u͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢l͢ễ͢͢ ͢c͢ư͢ớ͢͢i͢.͢ ͢(͢Ả͢͢n͢h͢:͢ ͢C͢h͢ụ͢͢p͢ ͢m͢à͢͢n͢ ͢h͢ì͢͢n͢h͢ ͢T͢i͢k͢T͢o͢k͢ ͢Q͢.͢)͢

T͢u͢y͢ ͢n͢h͢i͢ê͢n͢,͢ ͢t͢h͢e͢o͢ ͢a͢n͢h͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢c͢ủ͢͢a͢ ͢c͢ô͢ ͢d͢â͢u͢ ͢–͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢đ͢ă͢n͢g͢ ͢t͢ả͢͢i͢ ͢đ͢o͢ạ͢͢n͢ ͢v͢i͢d͢e͢o͢ ͢n͢à͢͢y͢ ͢c͢h͢ú͢ ͢t͢h͢í͢c͢h͢:͢ ͢“͢V͢ậ͢y͢ ͢l͢à͢ ͢k͢ế͢t͢ ͢t͢h͢ú͢c͢ ͢r͢ồ͢i͢.͢ ͢6͢ ͢n͢ă͢m͢ ͢1͢ ͢c͢u͢ộ͢c͢ ͢t͢ì͢n͢h͢,͢ ͢6͢ ͢n͢ă͢m͢ ͢6͢ ͢c͢á͢i͢ ͢n͢h͢ẫ͢n͢,͢ ͢h͢ả͢o͢ ͢h͢á͢n͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢y͢ê͢u͢ ͢c͢ũ͢͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢e͢m͢ ͢g͢á͢i͢“͢.͢ ͢H͢ó͢a͢ ͢r͢a͢ ͢m͢à͢͢n͢ ͢t͢r͢a͢o͢ ͢n͢h͢ẫ͢͢n͢ ͢c͢ầ͢͢u͢ ͢k͢ỳ͢͢ ͢n͢à͢͢y͢ ͢đ͢ế͢͢n͢ ͢t͢ừ͢͢ ͢v͢ị͢͢ ͢t͢r͢í͢͢ ͢b͢ạ͢͢n͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢c͢ũ͢͢ ͢l͢â͢u͢ ͢n͢ă͢m͢ ͢c͢ủ͢͢a͢ ͢c͢ô͢ ͢d͢â͢u͢ ͢c͢h͢ứ͢͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢p͢h͢ả͢͢i͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢t͢h͢â͢n͢ ͢n͢à͢͢o͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢g͢i͢a͢ ͢đ͢ì͢͢n͢h͢.͢


B͢ạ͢͢n͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢c͢ũ͢͢ ͢t͢ặ͢͢n͢g͢ ͢6͢ ͢c͢h͢i͢ế͢͢c͢ ͢n͢h͢ẫ͢͢n͢ ͢t͢ư͢ợ͢͢n͢g͢ ͢t͢r͢ư͢n͢g͢ ͢c͢h͢o͢ ͢6͢ ͢n͢ă͢m͢ ͢y͢ê͢u͢ ͢n͢h͢a͢u͢.͢ ͢(͢Ả͢͢n͢h͢:͢ ͢C͢h͢ụ͢͢p͢ ͢m͢à͢͢n͢ ͢h͢ì͢͢n͢h͢ ͢T͢i͢k͢T͢o͢k͢ ͢Q͢.͢)͢

͢C͢h͢ắ͢c͢ ͢h͢ẳ͢n͢ ͢p͢h͢ả͢͢i͢ ͢t͢ô͢n͢ ͢t͢r͢ọ͢͢n͢g͢ ͢c͢ô͢ ͢d͢â͢u͢ ͢đ͢ế͢͢n͢ ͢n͢h͢ư͢ờ͢͢n͢g͢ ͢n͢à͢͢o͢ ͢t͢h͢ì͢͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢b͢ạ͢͢n͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢c͢ũ͢͢ ͢n͢à͢͢y͢ ͢m͢ớ͢͢i͢ ͢c͢ó͢͢ ͢t͢h͢ể͢͢ ͢h͢à͢͢n͢h͢ ͢đ͢ộ͢͢n͢g͢ ͢n͢h͢ư͢ ͢v͢ậ͢͢y͢.͢ ͢N͢h͢ì͢͢n͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢t͢ừ͢͢n͢g͢ ͢t͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢k͢ế͢͢t͢ ͢đ͢ô͢i͢ ͢v͢ớ͢͢i͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢k͢h͢á͢͢c͢,͢ ͢c͢h͢à͢͢n͢g͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢v͢ẫ͢͢n͢ ͢m͢ỉ͢͢m͢ ͢c͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢t͢r͢a͢o͢ ͢c͢h͢o͢ ͢c͢ô͢ ͢d͢â͢u͢ ͢m͢ó͢͢n͢ ͢q͢u͢à͢͢ ͢đ͢ẹ͢͢p͢ ͢đ͢ẽ͢͢ ͢v͢à͢͢ ͢ý͢͢ ͢n͢g͢h͢ĩ͢͢a͢ ͢n͢h͢ấ͢͢t͢ ͢t͢h͢a͢y͢ ͢c͢h͢o͢ ͢l͢ờ͢͢i͢ ͢c͢h͢ú͢͢c͢ ͢p͢h͢ú͢͢c͢ ͢c͢h͢â͢n͢ ͢t͢h͢à͢͢n͢h͢ ͢t͢ừ͢͢ ͢s͢â͢u͢ ͢đ͢á͢͢y͢ ͢l͢ò͢͢n͢g͢.͢


C͢ô͢ ͢d͢â͢u͢ ͢k͢h͢o͢e͢ ͢m͢ó͢͢n͢ ͢q͢u͢à͢͢ ͢ý͢͢ ͢n͢g͢h͢ĩ͢͢a͢ ͢m͢à͢͢ ͢b͢ạ͢͢n͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢c͢ũ͢͢ ͢t͢ặ͢͢n͢g͢.͢ ͢(͢Ả͢͢n͢h͢:͢ ͢C͢h͢ụ͢͢p͢ ͢m͢à͢͢n͢ ͢h͢ì͢͢n͢h͢ ͢T͢i͢k͢T͢o͢k͢ ͢Q͢.͢)͢


H͢a͢i͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢t͢ạ͢͢o͢ ͢d͢á͢͢n͢g͢ ͢n͢h͢í͢͢ ͢n͢h͢ả͢͢n͢h͢,͢ ͢đ͢á͢͢n͢g͢ ͢y͢ê͢u͢ ͢s͢a͢u͢ ͢m͢à͢͢n͢ ͢t͢r͢a͢o͢ ͢q͢u͢à͢͢.͢ ͢(͢Ả͢͢n͢h͢:͢ ͢C͢h͢ụ͢͢p͢ ͢m͢à͢͢n͢ ͢h͢ì͢͢n͢h͢ ͢T͢i͢k͢T͢o͢k͢ ͢Q͢.͢)͢

N͢g͢o͢à͢͢i͢ ͢r͢a͢,͢ ͢c͢h͢à͢͢n͢g͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢n͢à͢͢y͢ ͢c͢ò͢n͢ ͢t͢i͢n͢h͢ ͢t͢ế͢͢ ͢đ͢ế͢͢n͢ ͢m͢ứ͢c͢ ͢c͢ư͢ ͢x͢ử͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢đ͢ú͢n͢g͢ ͢m͢ự͢c͢ ͢v͢ớ͢͢i͢ ͢b͢ạ͢͢n͢ ͢g͢á͢͢i͢ ͢c͢ũ͢͢.͢ ͢T͢h͢e͢o͢ ͢đ͢ó͢,͢ ͢d͢ù͢͢ ͢t͢ừ͢͢n͢g͢ ͢t͢h͢â͢n͢ ͢t͢h͢i͢ế͢͢t͢ ͢v͢ớ͢͢i͢ ͢n͢h͢a͢u͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢h͢i͢ệ͢͢n͢ ͢t͢ạ͢͢i͢,͢ ͢a͢n͢h͢ ͢c͢h͢à͢͢n͢g͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢g͢i͢ữ͢͢ ͢k͢h͢o͢ả͢͢n͢g͢ ͢c͢á͢͢c͢h͢ ͢n͢h͢ấ͢͢t͢ ͢đ͢ị͢͢n͢h͢ ͢v͢ớ͢͢i͢ ͢c͢ô͢ ͢g͢á͢͢i͢,͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ộ͢͢n͢g͢ ͢c͢h͢ạ͢͢m͢ ͢h͢a͢y͢ ͢ô͢m͢ ͢e͢o͢,͢ ͢k͢h͢o͢á͢͢c͢ ͢v͢a͢i͢ ͢k͢h͢i͢ ͢c͢h͢ụ͢͢p͢ ͢ả͢͢n͢h͢.͢

͢C͢ô͢ ͢d͢â͢u͢ ͢c͢ó͢͢ ͢l͢ẽ͢͢ ͢c͢ũ͢͢n͢g͢ ͢q͢u͢ý͢ ͢t͢r͢ọ͢͢n͢g͢ ͢t͢ì͢͢n͢h͢ ͢b͢ạ͢͢n͢ ͢n͢à͢͢y͢ ͢v͢ớ͢͢i͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢y͢ê͢u͢ ͢c͢ũ͢͢ ͢n͢ê͢n͢ ͢đ͢ã͢ ͢c͢h͢ủ͢͢ ͢đ͢ộ͢͢n͢g͢ ͢n͢ắ͢͢m͢ ͢t͢a͢y͢ ͢b͢ạ͢͢n͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢v͢à͢͢ ͢m͢ỉ͢͢m͢ ͢c͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢t͢h͢ậ͢͢t͢ ͢t͢ư͢ơ͢i͢.͢ ͢S͢a͢u͢ ͢k͢h͢i͢ ͢“͢đ͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢a͢i͢ ͢n͢ấ͢y͢ ͢đ͢i͢”͢ ͢m͢à͢͢ ͢v͢ẫ͢͢n͢ ͢c͢ó͢͢ ͢t͢h͢ể͢͢ ͢t͢h͢o͢ả͢͢i͢ ͢m͢á͢͢i͢ ͢b͢à͢͢y͢ ͢t͢ỏ͢͢ ͢t͢ấ͢͢m͢ ͢l͢ò͢͢n͢g͢ ͢c͢h͢o͢ ͢đ͢ố͢͢i͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢ở͢͢ ͢c͢h͢ố͢͢n͢ ͢đ͢ô͢n͢g͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢n͢h͢ư͢ ͢v͢ậ͢͢y͢,͢ ͢c͢h͢ắ͢͢c͢ ͢h͢ẳ͢͢n͢ ͢h͢ọ͢͢ ͢đ͢ã͢͢ ͢t͢r͢ả͢͢i͢ ͢q͢u͢a͢ ͢m͢ộ͢͢t͢ ͢q͢u͢ã͢͢n͢g͢ ͢t͢h͢ờ͢͢i͢ ͢g͢i͢a͢n͢ ͢đ͢ẹ͢͢p͢ ͢v͢à͢͢ ͢q͢u͢ý͢͢ ͢g͢i͢á͢͢ ͢c͢ạ͢͢n͢h͢ ͢n͢h͢a͢u͢.͢


C͢ô͢ ͢d͢â͢u͢ ͢c͢h͢ủ͢͢ ͢đ͢ộ͢͢n͢g͢ ͢c͢ầ͢͢m͢ ͢t͢a͢y͢ ͢“͢k͢h͢á͢͢c͢h͢ ͢m͢ờ͢͢i͢ ͢đ͢ặ͢͢c͢ ͢b͢i͢ệ͢͢t͢”͢.͢ ͢(͢Ả͢͢n͢h͢:͢ ͢C͢h͢ụ͢͢p͢ ͢m͢à͢͢n͢ ͢h͢ì͢͢n͢h͢ ͢T͢i͢k͢T͢o͢k͢ ͢Q͢.͢)͢


C͢ư͢ ͢d͢â͢n͢ ͢m͢ạ͢͢n͢g͢ ͢c͢h͢o͢ ͢r͢ằ͢͢n͢g͢ ͢c͢h͢à͢͢n͢g͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢n͢à͢͢y͢ ͢l͢à͢͢ ͢“͢c͢ự͢͢c͢ ͢p͢h͢ẩ͢͢m͢”͢ ͢v͢ì͢͢ ͢g͢i͢ữ͢͢ ͢k͢h͢o͢ả͢͢n͢g͢ ͢c͢á͢͢c͢h͢ ͢n͢h͢ấ͢͢t͢ ͢đ͢ị͢͢n͢h͢,͢ ͢v͢ô͢ ͢c͢ù͢͢n͢g͢ ͢l͢ị͢͢c͢h͢ ͢t͢h͢i͢ệ͢͢p͢ ͢v͢ớ͢͢i͢ ͢c͢ô͢ ͢d͢â͢u͢.͢ ͢(͢Ả͢͢n͢h͢:͢ ͢C͢h͢ụ͢͢p͢ ͢m͢à͢͢n͢ ͢h͢ì͢͢n͢h͢ ͢T͢i͢k͢T͢o͢k͢ ͢Q͢.͢)͢

N͢g͢a͢y͢ ͢s͢a͢u͢ ͢k͢h͢i͢ ͢đ͢ư͢ợ͢͢c͢ ͢đ͢ă͢n͢g͢ ͢t͢ả͢͢i͢,͢ ͢đ͢o͢ạ͢͢n͢ ͢c͢l͢i͢p͢ ͢đ͢ã͢͢ ͢n͢h͢ậ͢͢n͢ ͢đ͢ư͢ợ͢͢c͢ ͢l͢ư͢ợ͢͢n͢g͢ ͢t͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢t͢á͢͢c͢ ͢k͢h͢ủ͢͢n͢g͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢1͢,͢2͢ ͢t͢r͢i͢ệ͢͢u͢ ͢l͢ư͢ợ͢͢t͢ ͢x͢e͢m͢,͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢8͢0͢ ͢n͢g͢h͢ì͢͢n͢ ͢l͢ư͢ợ͢͢t͢ ͢t͢h͢ả͢͢ ͢t͢i͢m͢ ͢v͢à͢͢ ͢g͢ầ͢͢n͢ ͢2͢ ͢n͢g͢h͢ì͢͢n͢ ͢b͢ì͢͢n͢h͢ ͢l͢u͢ậ͢͢n͢ ͢t͢ừ͢͢ ͢c͢ộ͢͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢͢n͢g͢ ͢m͢ạ͢͢n͢g͢.͢ ͢Đ͢a͢ ͢s͢ố͢͢ ͢đ͢ề͢͢u͢ ͢d͢à͢͢n͢h͢ ͢l͢ờ͢͢i͢ ͢k͢h͢e͢n͢ ͢c͢ó͢͢ ͢c͢á͢͢n͢h͢ ͢c͢h͢o͢ ͢c͢h͢à͢͢n͢g͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢v͢à͢͢ ͢b͢à͢͢y͢ ͢t͢ỏ͢͢ ͢s͢ự͢͢ ͢n͢g͢ư͢ỡ͢͢n͢g͢ ͢m͢ộ͢͢ ͢t͢r͢ư͢ớ͢͢c͢ ͢t͢ì͢͢n͢h͢ ͢b͢ạ͢͢n͢ ͢đ͢ẹ͢͢p͢ ͢đ͢ẽ͢͢ ͢n͢à͢͢y͢.͢


N͢h͢i͢ề͢͢u͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢b͢à͢͢y͢ ͢t͢ỏ͢͢ ͢s͢ự͢͢ ͢n͢g͢ư͢ỡ͢͢n͢g͢ ͢m͢ộ͢͢ ͢v͢à͢͢ ͢c͢h͢ú͢͢c͢ ͢p͢h͢ú͢͢c͢ ͢c͢h͢o͢ ͢c͢ô͢ ͢d͢â͢u͢.͢ ͢(͢Ả͢͢n͢h͢:͢ ͢C͢h͢ụ͢͢p͢ ͢m͢à͢͢n͢ ͢h͢ì͢͢n͢h͢ ͢T͢i͢k͢T͢o͢k͢ ͢Q͢.͢)͢


M͢ộ͢͢t͢ ͢s͢ố͢͢ ͢b͢ì͢͢n͢h͢ ͢l͢u͢ậ͢͢n͢ ͢k͢h͢á͢͢c͢ ͢c͢ủ͢͢a͢ ͢c͢ư͢ ͢d͢â͢n͢ ͢m͢ạ͢͢n͢g͢.͢ ͢(͢Ả͢͢n͢h͢:͢ ͢C͢h͢ụ͢͢p͢ ͢m͢à͢͢n͢ ͢h͢ì͢͢n͢h͢ ͢T͢i͢k͢T͢o͢k͢ ͢Q͢.͢)͢

G͢ặ͢͢p͢ ͢đ͢ư͢ợ͢͢c͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢t͢ử͢͢ ͢t͢ế͢͢ ͢g͢i͢ữ͢͢a͢ ͢c͢u͢ộ͢͢c͢ ͢đ͢ờ͢͢i͢ ͢v͢ố͢͢n͢ ͢đ͢ã͢͢ ͢k͢h͢ó͢͢,͢ ͢g͢ặ͢͢p͢ ͢đ͢ư͢ợ͢͢c͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢͢i͢ ͢t͢r͢â͢n͢ ͢t͢r͢ọ͢͢n͢g͢ ͢m͢ì͢͢n͢h͢ ͢n͢h͢ư͢ ͢c͢ô͢ ͢g͢á͢͢i͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢đ͢o͢ạ͢͢n͢ ͢v͢i͢d͢e͢o͢ ͢c͢ò͢͢n͢ ͢k͢h͢ó͢͢ ͢h͢ơ͢n͢.͢ ͢D͢ù͢ ͢r͢ằ͢n͢g͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢r͢õ͢ ͢t͢h͢ự͢c͢ ͢h͢ư͢ ͢c͢â͢u͢ ͢c͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢l͢à͢ ͢t͢h͢ế͢ ͢n͢à͢o͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢m͢o͢n͢g͢ ͢r͢ằ͢͢n͢g͢ ͢c͢ả͢͢ ͢c͢h͢à͢͢n͢g͢ ͢t͢r͢a͢i͢ ͢v͢à͢͢ ͢c͢ô͢ ͢d͢â͢u͢ ͢s͢ẽ͢͢ ͢l͢u͢ô͢n͢ ͢h͢ạ͢͢n͢h͢ ͢p͢h͢ú͢͢c͢ ͢v͢ớ͢͢i͢ ͢c͢u͢ộ͢͢c͢ ͢s͢ố͢͢n͢g͢ ͢m͢ớ͢͢i͢ ͢c͢ủ͢͢a͢ ͢m͢ì͢͢n͢h͢.͢

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM