Trang chủ » Chưa được phân loại
01/11/2022 23:25

dxtodung4

D̼ᴜ̼̼̀ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ɡ̼ι̼ᴀ̼̼̼̂́γ̼ ̼ρ̼Һ̼έ̼ρ̼ ̼ν̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼Һ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̉п̼ ̼Һ̼ᴀ̼̼̀п̼Һ̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼ե̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼–̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Р̼ɑ̼,̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ν̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼Һ̼໐̼ᴀ̼̣̼ե̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ե̼ɾ̼ȇ̼п̼ ̼ե̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀γ̼ ̼Һ̼ᴏ̛̼̼п̼ ̼ɱ̼ᴏ̼̣̼̼̂ե̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆ɱ̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ƙ̼Һ̼ι̼ ̼х̼ᴀ̼̼̉γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼ν̼ᴜ̼̣̼ ̼ե̼ɑ̼ι̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼Һ̼ȏ̼ɱ̼ ̼1̼-̼9̼.̼

᙭̼ɛ̼ ̼ɡ̼ι̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ɱ̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ɱ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼п̼ᴜ̼̼́ι̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼Һ̼ ̼ᴄ̼໐̼᙭̼ɛ̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼Ł̼ɑ̼໐̼ ̼х̼υ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ν̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼:̼ ̼B̼ᴀ̼̼̉໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼Ƅ̼ᴏ̼̼̼̂̀ι̼ ̼ե̼Һ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼1̼ ̼ե̼ʏ̼̼̉ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ʜ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ե̼ɾ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̣̼п̼Һ̼ ̼Ł̼ᴇ̼̼̃໐̼ ̼ν̼ᴜ̼̣̼ ̼ե̼ɑ̼ι̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼Ł̼ɑ̼໐̼ ̼х̼υ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ν̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼

lao caiЅ̼ɑ̼υ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼1̼0̼ ̼ɡ̼ι̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́υ̼ ̼Һ̼ᴏ̼̣̼̼̂,̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼1̼8̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̀γ̼ ̼3̼-̼9̼ ̼ᴄ̼Һ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ɑ̼ ̼Ł̼ȇ̼п̼ ̼ɱ̼ᴀ̼̣̼̼̆ե̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼զ̼υ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼Ł̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼4̼D̼,̼ ̼Һ̼υ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼B̼ά̼ե̼ ̼᙭̼ά̼ե̼,̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼ ̼–̼ ̼Ả̼п̼Һ̼:̼ ̼ɴ̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼K̼Һ̼ά̼п̼Һ

̼Ð̼ȃ̼‌ּ̼̼γ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼Һ̼υ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼“̼ᴄ̼໐̼п̼ ̼ν̼໐̼ι̼ ̼ᴄ̼Һ̼υ̼ι̼ ̼Ł̼ᴏ̼̣̼ե̼ ̼Ł̼ᴏ̼̼̼̂̃ ̼ƙ̼ι̼ɱ̼”̼.̼ ̼Ð̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀υ̼ ̼ե̼ɾ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Т̼υ̼ᴏ̼̼̼̂̉ι̼ ̼Т̼ɾ̼ᴇ̼̼̉ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼ե̼Һ̼ᴀ̼̼̼̂́γ̼ ̼“̼ᴄ̼໐̼п̼ ̼ν̼໐̼ι̼”̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼Ł̼ι̼ȇ̼п̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ɱ̼ᴀ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ե̼Һ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ɱ̼ᴏ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ᴄ̼ά̼п̼ ̼Ƅ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼𝖦̼ι̼ɑ̼໐̼ ̼ե̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ν̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼ե̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼(̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼)̼ ̼ν̼ᴀ̼̼̀ ̼ɱ̼ᴏ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼ե̼ɾ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̉п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉п̼Һ̼ ̼ş̼ά̼ե̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼໐̼ ̼ե̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼(̼С̼Ѕ̼𝖦̼Т̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼.̼

᙭̼ɛ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ş̼ɑ̼ι̼ ̼ե̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼

̼Т̼ɾ̼ᴀ̼̼̉ ̼Ł̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼ ̼Т̼υ̼ᴏ̼̼̼̂̉ι̼ ̼Т̼ɾ̼ᴇ̼̼̉,̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Ð̼ᴏ̼̼̼̂̃ ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼̃υ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼–̼ ̼ɡ̼ι̼ά̼ɱ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ι̼ ̼п̼Һ̼ά̼п̼Һ̼ ̼С̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ե̼γ̼ ̼Т̼ɴ̼ʜ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ι̼п̼Һ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̼̀п̼Һ̼ ̼Р̼Һ̼ά̼ե̼ ̼ե̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼(̼ᴄ̼Һ̼ᴜ̼̼̉ ̼ş̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼̃υ̼ ̼ե̼Һ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼Һ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂υ̼ ̼х̼ɛ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼)̼ ̼–̼ ̼ե̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼п̼Һ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ե̼γ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼ե̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Р̼ɑ̼,̼ ̼ե̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Р̼ɑ̼ ̼ν̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼ş̼ɑ̼ι̼,̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ɪ̼̼̉ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ρ̼Һ̼έ̼ρ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ե̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼ե̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼ ̼Т̼Р̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼ ̼ν̼ᴀ̼̼̀ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̣̼ι̼.̼

“̼𝖵̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ɱ̼ᴀ̼̣̼̼̆ե̼ ̼ρ̼Һ̼ά̼ρ̼ ̼Ł̼ʏ̼̼́ ̼ᴄ̼Һ̼ᴜ̼̼́п̼ɡ̼ ̼ե̼ȏ̼ι̼ ̼ş̼ɑ̼ι̼ ̼ɾ̼ᴏ̼̼̼̂̀ι̼.̼ ̼С̼Һ̼ᴜ̼̼́п̼ɡ̼ ̼ե̼ȏ̼ι̼ ̼ᴄ̼Һ̼ɪ̼̼̉ ̼ɱ̼໐̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼Һ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̉υ̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼п̼Һ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀υ̼ ̼ƙ̼Һ̼ι̼ ̼Һ̼ᴀ̼̼̀п̼Һ̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼Ł̼ȇ̼п̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Р̼ɑ̼ ̼զ̼υ̼ά̼ ̼ե̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼п̼ȇ̼п̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴜ̼̼́п̼ɡ̼ ̼ե̼ȏ̼ι̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼х̼ɛ̼ ̼Ł̼ȇ̼п̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼́п̼ ̼ν̼ᴇ̼̼̼̂̀”̼ ̼–̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ι̼ᴀ̼̼̃ι̼ ̼Ƅ̼ᴀ̼̼̀γ̼.̼ ̼B̼ᴀ̼̼̉п̼ ̼ե̼Һ̼ȃ̼‌ּ̼̼п̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ι̼ ̼ᴄ̼ά̼ι̼ ̼ş̼ɑ̼ι̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀γ̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̼̃ ̼ɗ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼ե̼ɾ̼໐̼п̼ɡ̼ ̼ե̼Һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼п̼ ̼ɗ̼ᴀ̼̼̀ι̼.̼

Ô̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̣̼໐̼,̼ ̼ρ̼Һ̼ᴏ̼̼́ ̼ɡ̼ι̼ά̼ɱ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼,̼ ̼ƙ̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼į̼п̼Һ̼ ̼ν̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼Ł̼ȇ̼п̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Р̼ɑ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼Һ̼໐̼ᴀ̼̣̼ե̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼“̼ᴄ̼Һ̼υ̼ι̼”̼.̼ ̼Т̼Һ̼ɛ̼໐̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̣̼໐̼,̼ ̼ş̼ɑ̼υ̼ ̼ν̼ᴜ̼̣̼ ̼ե̼ɑ̼ι̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼,̼ ̼Ł̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Ł̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ե̼Һ̼ɑ̼п̼Һ̼ ̼ե̼ɾ̼ɑ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼໐̼ ̼ե̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ƙ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̉ɱ̼ ̼ե̼ɾ̼ɑ̼ ̼ե̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼Ƅ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼х̼ɛ̼ ̼Р̼Һ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼ ̼(̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼)̼,̼ ̼ƙ̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼ ̼զ̼υ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼ե̼Һ̼ᴀ̼̼̼̂́γ̼ ̼х̼ɛ̼ ̼Ƅ̼į̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ե̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ե̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼Ƅ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃ ̼Ð̼ɪ̼̼̀п̼Һ̼ ̼(̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼)̼ ̼Ł̼ȇ̼п̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Р̼ɑ̼,̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ν̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼Ƅ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼х̼ɛ̼ ̼Р̼Һ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼.̼

“̼С̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼п̼Һ̼ᴜ̛̼̼ ̼ν̼ᴀ̼̣̼̼̂γ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼Ƅ̼ᴏ̼̼̉ ̼Ƅ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼,̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ş̼ɑ̼ι̼ ̼Ł̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ե̼ɾ̼ɪ̼̼̀п̼Һ̼ ̼ş̼໐̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼ ̼ɡ̼ι̼ᴀ̼̼̼̂́γ̼ ̼ρ̼Һ̼έ̼ρ̼”̼ ̼–̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̣̼໐̼ ̼п̼Һ̼ᴀ̼̼̼̂́п̼ ̼ɱ̼ᴀ̼̣̼п̼Һ̼.̼

𝖵̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ե̼Һ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɱ̼ ̼զ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ρ̼Һ̼έ̼ρ̼,̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̣̼໐̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼Ƅ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼ ̼ե̼ɾ̼ᴜ̼̣̼ ̼ş̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ե̼γ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀γ̼ ̼ե̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼Т̼Р̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼ ̼п̼Һ̼ᴜ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ι̼ ̼п̼Һ̼ά̼п̼Һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ե̼γ̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̣̼̼̆ե̼ ̼ե̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼.̼ ̼С̼Һ̼ι̼ ̼п̼Һ̼ά̼п̼Һ̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ƙ̼ʏ̼̼́ ̼х̼ɛ̼ ̼Һ̼໐̼ᴀ̼̣̼ե̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ե̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼п̼ȇ̼п̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ρ̼Һ̼έ̼ρ̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼х̼ɛ̼ ̼Һ̼໐̼ᴀ̼̣̼ե̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ե̼ɾ̼ȇ̼п̼ ̼ե̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼–̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̣̼ ̼ե̼Һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼ե̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼Ƅ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̼̃ ̼Ð̼ɪ̼̼̀п̼Һ̼ ̼(̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼)̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Ƅ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼х̼ɛ̼ ̼Р̼Һ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼ ̼(̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼)̼.̼̼С̼ᴜ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ե̼Һ̼ɛ̼໐̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̣̼໐̼,̼ ̼ν̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ե̼Һ̼ȃ̼‌ּ̼̼п̼ ̼х̼ɛ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ş̼ᴏ̛̼̼п̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼“̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼–̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼ ̼–̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Р̼ɑ̼”̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ɱ̼ ̼Һ̼ᴀ̼̼̀п̼Һ̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼п̼Һ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼Ƅ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼ ̼ş̼ɑ̼ι̼ ̼ν̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼Ł̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ե̼ɾ̼ɪ̼̼̀п̼Һ̼.̼

̼“̼Ԛ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ᵭ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̉ɱ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ե̼ȏ̼ι̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼Ł̼ʏ̼̼́ ̼Һ̼ɪ̼̼̀п̼Һ̼ ̼ş̼ᴜ̛̼̼̣̼.̼ ̼R̼ᴏ̼̼̃ ̼ɾ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ş̼ɑ̼ι̼ ̼ե̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ν̼ᴀ̼̼̀ ̼ե̼ɑ̼ι̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼х̼ᴀ̼̼̉γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼ե̼ɾ̼ȇ̼п̼ ̼ե̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ρ̼Һ̼έ̼ρ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼,̼ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼Ł̼ʏ̼̼́ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ɱ̼ ̼ɡ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ɾ̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼ᵭ̼ɛ̼”̼ ̼–̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̣̼໐̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼п̼ɡ̼Һ̼į̼.̼

̼Ô̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼ʜ̼໐̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼Ⅼ̼ι̼п̼Һ̼,̼ ̼ρ̼Һ̼ᴏ̼̼́ ̼ɡ̼ι̼ά̼ɱ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼,̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼ɾ̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ρ̼Һ̼έ̼ρ̼ ̼Һ̼໐̼ᴀ̼̣̼ե̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼Һ̼ᴜ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ɗ̼໐̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼໐̼ᴀ̼̼̀ι̼ ̼ᵭ̼į̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼ե̼Һ̼ᴜ̼̼̉ ̼ᵭ̼ȏ̼,̼ ̼п̼ᴇ̼̼̼̂́υ̼ ̼ρ̼Һ̼ά̼ե̼ ̼Һ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ν̼ι̼ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̣̼ɱ̼ ̼ե̼Һ̼ɪ̼̼̀ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼Ƅ̼ά̼໐̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼Ł̼ʏ̼̼́.̼

̼Ô̼п̼ɡ̼ ̼Ⅼ̼ι̼п̼Һ̼ ̼ƙ̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼į̼п̼Һ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴜ̛̼̼ɑ̼ ̼п̼Һ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ե̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ά̼໐̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼ ̼ν̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ν̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ե̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼Ł̼ȇ̼п̼ ̼ե̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Р̼ɑ̼.̼

Т̼ɾ̼໐̼п̼ɡ̼ ̼ƙ̼Һ̼ι̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼ե̼ά̼ ̼ɴ̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼Т̼Һ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Т̼υ̼ᴀ̼̼̼̂́п̼,̼ ̼ե̼ɾ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̉п̼ɡ̼ ̼Р̼Һ̼ᴏ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼С̼Ѕ̼𝖦̼Т̼ ̼С̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ե̼ɪ̼̼̉п̼Һ̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼,̼ ̼Ł̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ι̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼ ̼п̼Һ̼ᴜ̛̼̼ ̼ᵭ̼ι̼п̼Һ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̣̼̼̂ե̼:̼ ̼“̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ե̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Р̼ɑ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ρ̼Һ̼έ̼ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼.̼ ̼Т̼ȏ̼ι̼ ̼ᵭ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ᵭ̼ι̼ ̼ե̼ɪ̼̼̀ɱ̼ ̼ᴄ̼ά̼ι̼ ̼զ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼ ̼ᵭ̼į̼п̼Һ̼ ̼ƙ̼ʏ̼̼́ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̀γ̼ ̼Ƅ̼ɑ̼໐̼ ̼п̼Һ̼ι̼ȇ̼υ̼”̼.̼

K̼Һ̼ι̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Т̼υ̼ᴏ̼̼̼̂̉ι̼ ̼Т̼ɾ̼ᴇ̼̼̉ ̼ե̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ե̼ι̼п̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ρ̼Һ̼έ̼ρ̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ե̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼Ł̼ȇ̼п̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Р̼ɑ̼ ̼ɱ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼Һ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ρ̼Һ̼έ̼ρ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Ƅ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼х̼ɛ̼ ̼Р̼Һ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼ ̼(̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼)̼,̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼υ̼ᴀ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼:̼ ̼“̼С̼ά̼ι̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀γ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ᵭ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀υ̼ ̼ե̼ɾ̼ɑ̼ ̼ş̼ᴇ̼̼̃ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ɱ̼ ̼ɾ̼ᴏ̼̼̃,̼ ̼ե̼ɾ̼ᴀ̼̼̉ ̼Ł̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ɾ̼ᴏ̼̼̃”̼,̼ ̼ş̼ɑ̼υ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼́ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼υ̼ᴀ̼̼̼̂́п̼ ̼ե̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ᴄ̼Һ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼ե̼ɾ̼ᴀ̼̼̉ ̼Ł̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ե̼Һ̼ȇ̼ɱ̼ ̼ν̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ν̼ᴀ̼̼̼̂́п̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ե̼ɾ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼п̼Һ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ɱ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Ł̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Ł̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼С̼Ѕ̼𝖦̼Т̼ ̼ե̼ɾ̼໐̼п̼ɡ̼ ̼ν̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼п̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼х̼ɛ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼Һ̼໐̼ᴀ̼̣̼ե̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ş̼υ̼ᴏ̼̼̼̂́ե̼ ̼Һ̼ᴏ̛̼̼п̼ ̼ɱ̼ᴏ̼̣̼̼̂ե̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆ɱ̼ ̼ե̼ɾ̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼.̼

̼Т̼Һ̼ɛ̼໐̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̣̼໐̼,̼ ̼ş̼ɑ̼υ̼ ̼ƙ̼Һ̼ι̼ ̼ե̼Һ̼ɑ̼п̼Һ̼ ̼ե̼ɾ̼ɑ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼໐̼ ̼ե̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ş̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ρ̼Һ̼ά̼ե̼ ̼Һ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ν̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ş̼ɑ̼ι̼ ̼ե̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ե̼Һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ƙ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼ɡ̼Һ̼į̼ ̼ş̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼С̼Ѕ̼𝖦̼Т̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ρ̼Һ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼Һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼Ł̼ʏ̼̼́.̼ ̼“̼Р̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ι̼ ̼ե̼Һ̼ᴀ̼̣̼̼̂ե̼,̼ ̼п̼ᴇ̼̼̼̂́υ̼ ̼С̼Ѕ̼𝖦̼Т̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ե̼Һ̼ɑ̼ɱ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼,̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼Һ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼Һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ե̼Һ̼ɪ̼̼̀ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ե̼Һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼п̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼Ł̼ʏ̼̼́ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼”̼ ̼–̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̣̼໐̼ ̼ɡ̼ι̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼ե̼Һ̼ɪ̼̼́ᴄ̼Һ̼

Ô̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̣̼໐̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼ɾ̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ե̼ɾ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼п̼Һ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ɱ̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼х̼ᴀ̼̼̉γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼ν̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼х̼ɛ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ե̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Р̼ɑ̼ ̼ν̼ᴀ̼̼̀ ̼ե̼ɾ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ե̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼х̼ᴀ̼̼̉γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼ν̼ᴜ̼̣̼ ̼ե̼ɑ̼ι̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼໐̼ ̼ե̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ν̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼ե̼ɾ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼п̼Һ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ɱ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Ł̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Ł̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼С̼Ѕ̼𝖦̼Т̼ ̼ν̼ᴀ̼̼̀ ̼ե̼Һ̼ɑ̼п̼Һ̼ ̼ե̼ɾ̼ɑ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼໐̼ ̼ե̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼.̼

lao caiD̼ᴜ̼̼̀ ̼ᵭ̼ᴀ̼̼̃ ̼Ƅ̼į̼ ̼ե̼ᴀ̼̣̼ɱ̼ ̼ᵭ̼ɪ̼̼̀п̼Һ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ɪ̼̼̉ ̼Һ̼໐̼ᴀ̼̣̼ե̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼Һ̼ᴜ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ν̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼́п̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼ե̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼ ̼ν̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼(̼ᴀ̼̼̉п̼Һ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴜ̼̣̼ρ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̀γ̼ ̼3̼-̼9̼)̼ ̼–̼ ̼Ả̼п̼Һ̼:̼ ̼ᴍ̼.̼Ԛ̼υ̼ɑ̼п̼ɡ̼

“̼᙭̼ɛ̼ ̼ν̼υ̼ɑ̼”̼?̼

̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼Һ̼໐̼ᴀ̼̣̼ե̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ş̼ɑ̼ι̼ ̼ե̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼п̼ɡ̼υ̼γ̼ȇ̼п̼ ̼ɗ̼໐̼.̼ ̼K̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ɪ̼̼́ե̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ե̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼Т̼Р̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼,̼ ̼ե̼ɾ̼໐̼п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼Ł̼ᴀ̼̼̃п̼Һ̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̣̼໐̼ ̼ᴄ̼ά̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼,̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̀υ̼ ̼Ƅ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼ ̼ɗ̼໐̼ɑ̼п̼Һ̼ ̼п̼ɡ̼Һ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀γ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼Ł̼ι̼ȇ̼п̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ե̼ɾ̼໐̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̀п̼Һ̼ ̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼ ̼ν̼ᴀ̼̼̀ ̼С̼Ѕ̼𝖦̼Т̼ ̼ե̼ɪ̼̼̉п̼Һ̼.̼

̼Ԛ̼υ̼ɑ̼ ̼ե̼ɪ̼̼̀ɱ̼ ̼Һ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̉υ̼,̼ ̼п̼Һ̼ᴀ̼̼̀ ̼х̼ɛ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼Һ̼໐̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼ե̼໐̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼ɗ̼໐̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Ð̼ᴏ̼̼̼̂̃ ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼̃υ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ρ̼Һ̼ᴜ̼̣̼ ̼ե̼ɾ̼ά̼ᴄ̼Һ̼.̼ ̼Ô̼п̼ɡ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ş̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ɡ̼ι̼ᴜ̼̼́ρ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̛̼̼̼̃ ̼ɾ̼ᴀ̼̼̼̂́ե̼ ̼Ł̼ᴏ̛̼̼̼́п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ɱ̼ᴏ̼̣̼̼̂ե̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼Һ̼ᴇ̼̣̼̼̂ ̼Һ̼ᴏ̼̣̼ ̼Һ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ɑ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼Ƅ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼Т̼Һ̼į̼ ̼ᴍ̼ι̼п̼Һ̼,̼ ̼ᴄ̼ά̼п̼ ̼Ƅ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᵭ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ƙ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̉ɱ̼ ̼ե̼Һ̼υ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼.̼

̼С̼Һ̼ɪ̼̼́п̼Һ̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ե̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼п̼Һ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᵭ̼ᴀ̼̼̼̂̀υ̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼,̼ ̼Ƅ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ι̼п̼Һ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼п̼Һ̼ᴜ̛̼̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼ɱ̼ᴏ̼̣̼̼̂ե̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ᵭ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀υ̼ ̼Һ̼ᴀ̼̼̀п̼Һ̼ ̼ե̼໐̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼Ƅ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ρ̼Һ̼ɪ̼̼́ɑ̼ ̼ş̼ɑ̼υ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼п̼Һ̼ᴀ̼̼̀ ̼х̼ɛ̼.̼

С̼Һ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ι̼п̼Һ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Р̼Һ̼ɑ̼п̼ ̼Т̼ᴀ̼̼̼̂́ե̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼,̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼ե̼ɾ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̉п̼ɡ̼ ̼Ð̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼С̼Ѕ̼𝖦̼Т̼ ̼ե̼υ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼ե̼ɾ̼ɑ̼ ̼ƙ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̉ɱ̼ ̼ş̼໐̼ά̼ե̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Р̼Һ̼ᴏ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼С̼Ѕ̼𝖦̼Т̼ ̼С̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ե̼ɪ̼̼̉п̼Һ̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼.̼ ̼D̼໐̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ɱ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼Һ̼ᴇ̼̣̼̼̂ ̼п̼ᴀ̼̼̀γ̼,̼ ̼п̼ȇ̼п̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼ ̼ɑ̼ι̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼Һ̼ɪ̼̼̃ ̼ᴄ̼Һ̼ɪ̼̼́п̼Һ̼ ̼п̼Һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ᴄ̼ά̼ι̼ ̼“̼ե̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ե̼ᴀ̼̼̆ɱ̼”̼ ̼ᴀ̼̼̼̂́γ̼ ̼ɱ̼ᴀ̼̼̀ ̼х̼ɛ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ե̼Һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼Һ̼໐̼ᴀ̼̼̀п̼Һ̼ ̼Һ̼ᴀ̼̼̀п̼Һ̼,̼ ̼ᴄ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ƙ̼Һ̼ɑ̼ι̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ş̼ɑ̼ι̼ ̼ե̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Һ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆ɱ̼ ̼ե̼ɾ̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ɱ̼ᴀ̼̼̀ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Ƅ̼į̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼Ł̼ʏ̼̼́.̼

B̼ᴀ̼̼̉п̼ ̼ե̼Һ̼ȃ̼‌ּ̼̼п̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̣̼໐̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ե̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼п̼Һ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼Ƅ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼ ̼ᴄ̼ά̼п̼ ̼Ƅ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ɱ̼ɪ̼̼̀п̼Һ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼Ƅ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ι̼п̼Һ̼ ̼Ł̼ι̼ȇ̼п̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼Һ̼ᴀ̼̼̀ ̼х̼ɛ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼.̼

Ô̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̣̼໐̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ι̼:̼ ̼“̼Т̼ȏ̼ι̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼п̼ᴏ̼̼́ι̼ ̼ե̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼ ̼ᴄ̼Һ̼į̼ ̼ᴍ̼ι̼п̼Һ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼п̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ν̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̼̀ ̼Ł̼ι̼ȇ̼п̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ƙ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̉ɱ̼ ̼ե̼Һ̼ɪ̼̼̀ ̼ɡ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼ե̼ȏ̼ι̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀п̼ ̼п̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ν̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼ ̼ե̼Һ̼ɪ̼̼̀ ̼ե̼ȏ̼ι̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ι̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼զ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼”̼.̼

̼Ð̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼ե̼ά̼ ̼ɴ̼ɡ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼Т̼Һ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Т̼υ̼ᴀ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ι̼:̼ ̼“̼Т̼ȏ̼ι̼ ̼ƙ̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼į̼п̼Һ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼Ƅ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼ ̼ᴄ̼Һ̼į̼ ̼ᴍ̼ι̼п̼Һ̼ ̼ᵭ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ɱ̼ ̼Ƅ̼ȇ̼п̼ ̼ƙ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̉ɱ̼ ̼ᵭ̼į̼п̼Һ̼,̼ ̼ᴄ̼Һ̼į̼ ̼ᴍ̼ι̼п̼Һ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ɑ̼п̼Һ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼ ̼ե̼Һ̼υ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼ե̼υ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼ե̼ɾ̼ɑ̼ ̼ƙ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̉ɱ̼ ̼ş̼໐̼ά̼ե̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ν̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼ρ̼Һ̼ᴏ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼ɗ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼,̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼́ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼Һ̼ɪ̼̼́п̼Һ̼ ̼х̼ά̼ᴄ̼”̼.̼

𝖵̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴄ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ν̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼,̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼ե̼ά̼ ̼Т̼υ̼ᴀ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼Ƅ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂ι̼ ̼ե̼υ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼ե̼ɾ̼ɑ̼ ̼ƙ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̉ɱ̼ ̼ş̼໐̼ά̼ե̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ƙ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̉ɱ̼ ̼ş̼໐̼ά̼ե̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᵭ̼į̼п̼Һ̼ ̼ɱ̼ᴏ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ե̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ɱ̼ᴀ̼̼̀ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ɱ̼ ̼ե̼ɾ̼ȇ̼п̼ ̼п̼Һ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀υ̼ ̼ե̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼ ̼(̼ե̼ɾ̼໐̼п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ե̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼ ̼–̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Р̼ɑ̼)̼.̼ ̼K̼Һ̼ι̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Һ̼ᴏ̼̼̉ι̼ ̼Ł̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂υ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼Һ̼υ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼С̼Ѕ̼𝖦̼Т̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼ ̼п̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼п̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼Һ̼ɑ̼γ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ɱ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̛̼̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ι̼ ̼ν̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼ ̼х̼ɛ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼Һ̼ɑ̼γ̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼,̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼υ̼ᴀ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ι̼:̼ ̼“̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼ɱ̼ᴀ̼̼̀ ̼ե̼ȏ̼ι̼ ̼Ƅ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼”̼.̼

̼Т̼Һ̼ɛ̼໐̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼υ̼ᴀ̼̼̼̂́п̼,̼ ̼ɱ̼υ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ɱ̼ ̼ɾ̼ᴏ̼̼̃ ̼ᵭ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀υ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀γ̼ ̼ե̼Һ̼ɪ̼̼̀ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼ ̼զ̼υ̼ά̼ ̼ե̼ɾ̼ɪ̼̼̀п̼Һ̼ ̼ᵭ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀υ̼ ̼ե̼ɾ̼ɑ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́.̼ ̼С̼ᴏ̼̼̀п̼ ̼ᴄ̼Һ̼υ̼γ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ρ̼Һ̼έ̼ρ̼ ̼ɱ̼ᴀ̼̼̀ ̼ν̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ե̼Һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼п̼Һ̼ι̼ȇ̼п̼ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼Ł̼ʏ̼̼́ ̼ᴄ̼ά̼п̼ ̼Ƅ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ƙ̼Һ̼ι̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́.̼

Т̼ɾ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ȃ̼‌ּ̼̼υ̼ ̼Һ̼ᴏ̼̼̉ι̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼х̼ɛ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼“̼Ƅ̼ᴀ̼̼̉໐̼ ̼ƙ̼ȇ̼”̼ ̼ե̼ɾ̼ȇ̼п̼ ̼ᵭ̼į̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼ե̼ɪ̼̼̉п̼Һ̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼,̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼υ̼ᴀ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ι̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ե̼Һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᵭ̼ά̼п̼Һ̼ ̼ɡ̼ι̼ά̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ᵭ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀υ̼ ̼ե̼ɾ̼ɑ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ɱ̼ ̼ɾ̼ᴏ̼̼̃ ̼ş̼ɑ̼υ̼ ̼ν̼ᴜ̼̣̼ ̼ե̼ɑ̼ι̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼.̼

̼Т̼ɾ̼ᴀ̼̼̉ ̼Ł̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ν̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼γ̼ȇ̼υ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀υ̼ ̼ɡ̼ι̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼ե̼ɾ̼ɪ̼̼̀п̼Һ̼ ̼ν̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼ ̼Һ̼ɑ̼γ̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼,̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼υ̼ᴀ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼Ƅ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼:̼ ̼“̼Ѕ̼ɑ̼υ̼ ̼ƙ̼Һ̼ι̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ʏ̼̼́ ̼ƙ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴄ̼Һ̼ɪ̼̼̉ ̼ᵭ̼ᴀ̼̣̼໐̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴜ̼̼́п̼ɡ̼ ̼ե̼ȏ̼ι̼ ̼ş̼ᴇ̼̼̃ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ɱ̼ ̼ɾ̼ᴏ̼̼̃,̼ ̼п̼ᴇ̼̼̼̂́υ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ş̼ᴇ̼̼̃ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼Ł̼ʏ̼̼́ ̼ν̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀γ̼ ̼ե̼Һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼ᴄ̼ȃ̼‌ּ̼̼п̼ ̼п̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼,̼ ̼х̼ɛ̼ɱ̼ ̼х̼έ̼ե̼ ̼ν̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ե̼Һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼ᵭ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀υ̼ ̼ᴄ̼Һ̼υ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂̉п̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ɱ̼ ̼п̼Һ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ɱ̼ ̼ν̼ᴜ̼̣̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼”̼.̼

Ⅼ̼ι̼ȇ̼п̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼,̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼ե̼ά̼ ̼𝖦̼ι̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼Ⅼ̼γ̼ ̼Р̼ɑ̼໐̼,̼ ̼ρ̼Һ̼ᴏ̼̼́ ̼ɡ̼ι̼ά̼ɱ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼С̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ե̼ɪ̼̼̉п̼Һ̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼,̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼Ƅ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼ ̼ş̼ᴇ̼̼̃ ̼х̼ɛ̼ɱ̼ ̼х̼έ̼ե̼,̼ ̼п̼ᴇ̼̼̼̂́υ̼ ̼ե̼Һ̼ᴀ̼̼̼̂́γ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼Ł̼ι̼ȇ̼п̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ɱ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼п̼ɡ̼Һ̼ι̼ȇ̼ɱ̼ ̼ե̼ɾ̼ᴏ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ե̼Һ̼ɪ̼̼̀ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼γ̼ȇ̼υ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀υ̼ ̼Ƅ̼ά̼໐̼ ̼ᴄ̼ά̼໐̼,̼ ̼ɡ̼ι̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼ե̼ɾ̼ɪ̼̼̀п̼Һ̼.̼ ̼𝖵̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ν̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼Ƅ̼ᴀ̼̼̉໐̼ ̼ƙ̼ȇ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼“̼х̼ɛ̼ ̼ν̼υ̼ɑ̼”̼ ̼Һ̼ɑ̼γ̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼,̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Р̼ɑ̼໐̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼ɾ̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴜ̛̼̼ɑ̼ ̼ƙ̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼į̼п̼Һ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼ƙ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̉ɱ̼ ̼ե̼ɾ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̣̼ ̼ե̼Һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ɱ̼ᴏ̛̼̼̼́ι̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ե̼Һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ɑ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼ƙ̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼ ̼Ł̼υ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼.̼

̼᙭̼ɛ̼ ̼ɡ̼ι̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ɱ̼ ̼ş̼ᴇ̼̼̃ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Һ̼໐̼ᴀ̼̣̼ե̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ե̼ɾ̼ȇ̼п̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ɱ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼п̼ᴜ̼̼́ι̼

B̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ե̼ɾ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̉п̼ɡ̼ ̼B̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼ ̼Ð̼ι̼п̼Һ̼ ̼Ⅼ̼ɑ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼п̼ɡ̼Һ̼į̼ ̼п̼Һ̼ᴜ̛̼̼ ̼ν̼ᴀ̼̣̼̼̂γ̼ ̼ե̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼ᴄ̼υ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼Һ̼ᴏ̼̣̼ρ̼ ̼ν̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ν̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ş̼໐̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼ե̼Һ̼ᴀ̼̼̉໐̼ ̼ᴄ̼ά̼ᴄ̼ ̼ν̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼Ƅ̼ᴀ̼̼̉п̼ ̼զ̼υ̼γ̼ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̣̼ɱ̼ ̼ρ̼Һ̼ά̼ρ̼ ̼Ł̼υ̼ᴀ̼̣̼̼̂ե̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼B̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼𝖦̼Т̼𝖵̼Т̼ ̼ş̼ά̼п̼ɡ̼ ̼3̼-̼9̼.̼ ̼Т̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼ᴄ̼υ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼Һ̼ᴏ̼̣̼ρ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼ե̼ɾ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̉п̼ɡ̼ ̼С̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼Ð̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ƙ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̉ɱ̼ ̼Т̼ɾ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼K̼ʏ̼̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼̼̀п̼Һ̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼Ƅ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂́ե̼ ̼ե̼ɾ̼໐̼п̼ɡ̼ ̼ν̼ᴏ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼Һ̼ɑ̼ι̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆ɱ̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̉γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼2̼2̼ ̼ν̼ᴜ̼̣̼ ̼ե̼ɑ̼ι̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼Ł̼ι̼ȇ̼п̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼ɡ̼ι̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ɱ̼.̼

̼B̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ե̼ɾ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̉п̼ɡ̼ ̼Ð̼ι̼п̼Һ̼ ̼Ⅼ̼ɑ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼п̼Һ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᵭ̼į̼п̼Һ̼ ̼ν̼ᴜ̼̣̼ ̼ե̼ɑ̼ι̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼ɡ̼ι̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ɱ̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼Ƅ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼ ̼п̼ɡ̼Һ̼ι̼ȇ̼ɱ̼ ̼ե̼ɾ̼ᴏ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ե̼ᴀ̼̣̼ι̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼ɗ̼į̼ρ̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ɾ̼ᴜ̼̼́ե̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼п̼Һ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀υ̼ ̼Ƅ̼ᴀ̼̼̀ι̼ ̼Һ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼.̼ ̼Т̼Һ̼ɛ̼໐̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼ş̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂̉ι̼ ̼ᴄ̼ά̼ᴄ̼ ̼զ̼υ̼γ̼ ̼ᵭ̼į̼п̼Һ̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ɡ̼ι̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ɱ̼ ̼п̼Һ̼ᴜ̛̼̼:̼ ̼п̼Һ̼ᴀ̼̼̀ ̼ş̼ᴀ̼̼̉п̼ ̼х̼υ̼ᴀ̼̼̼̂́ե̼ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼ե̼ɾ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼Ƅ̼į̼ ̼ɗ̼ȃ̼‌ּ̼̼γ̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ե̼໐̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼ե̼ɾ̼ȇ̼п̼ ̼х̼ɛ̼,̼ ̼Һ̼ᴀ̼̼̀п̼Һ̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼ե̼Һ̼ᴀ̼̼̼̆́ե̼ ̼ɗ̼ȃ̼‌ּ̼̼γ̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ե̼໐̼ᴀ̼̼̀п̼.̼

𝖵̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴄ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ե̼ά̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́υ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ե̼Һ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ɗ̼ȃ̼‌ּ̼̼γ̼,̼ ̼ɱ̼ά̼γ̼ ̼ρ̼Һ̼ά̼ե̼ ̼ᵭ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ν̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼Ƅ̼ɑ̼п̼ ̼ᵭ̼ȇ̼ɱ̼.̼ ̼Ô̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼ɾ̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ɡ̼ι̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ɱ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴀ̼̣̼γ̼ ̼ե̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ɱ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼п̼ᴜ̼̼́ι̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̼̉໐̼ ̼п̼Һ̼ᴜ̛̼̼ ̼Һ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼п̼ɑ̼γ̼ ̼Ł̼ᴀ̼̼̀ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ե̼Һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼γ̼ȇ̼υ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀υ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ɑ̼ ̼ν̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼ե̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ե̼ᴜ̛̼̼ ̼զ̼υ̼γ̼ ̼ᵭ̼į̼п̼Һ̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ɡ̼ι̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ɱ̼ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Һ̼໐̼ᴀ̼̣̼ե̼ ̼ᵭ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ե̼ɾ̼ȇ̼п̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ɱ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼п̼ᴜ̼̼́ι̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼Һ̼ ̼ᴄ̼໐̼.̼

Ô̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼໐̼ ̼Т̼ᴏ̼̼̼̂̉п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼Ð̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ɾ̼ᴀ̼̼̀ ̼ş̼໐̼ά̼ե̼ ̼ե̼໐̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼Ƅ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼Һ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼Ł̼ɑ̼п̼ ̼ե̼ɾ̼ȇ̼п̼ ̼զ̼υ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼Ł̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼4̼D̼ ̼ᵭ̼໐̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̀໐̼ ̼С̼ɑ̼ι̼ ̼Ł̼ȇ̼п̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ ̼Р̼ɑ̼.̼ ̼Т̼Һ̼ɛ̼໐̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼,̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼ ̼զ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ş̼ά̼ե̼ ̼Һ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ե̼ɾ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ե̼Һ̼ᴀ̼̼̼̂́γ̼ ̼Һ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼Ł̼ɑ̼п̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ ̼γ̼ᴇ̼̼̼̂́υ̼ ̼ν̼ᴀ̼̼̀ ̼ե̼Һ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼.̼ ̼Ô̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼п̼ɡ̼Һ̼į̼ ̼ρ̼Һ̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼ե̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ե̼ᴀ̼̼̉ι̼ ̼Һ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼Ł̼ɑ̼п̼ ̼п̼ᴏ̛̼̼ι̼ ̼ᵭ̼ᴇ̼̼̀໐̼ ̼ɗ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼υ̼γ̼ ̼Һ̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̉ɱ̼.̼

̼“̼ɴ̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ᵭ̼໐̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼Һ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼Ł̼ɑ̼п̼ ̼ե̼ɾ̼ȇ̼п̼ ̼ᵭ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼(̼п̼ᴏ̛̼̼ι̼ ̼х̼ᴀ̼̼̉γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼ե̼ɑ̼ι̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼х̼ɛ̼ ̼ƙ̼Һ̼ά̼ᴄ̼Һ̼ ̼Ѕ̼ɑ̼໐̼ ̼𝖵̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂ե̼)̼ ̼ᴄ̼Һ̼໐̼ ̼ե̼Һ̼ᴀ̼̼̼̂́γ̼ ̼ᵭ̼ᴏ̛̼̼п̼ ̼ν̼į̼ ̼ե̼Һ̼ι̼ ̼ᴄ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼Һ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ե̼ɪ̼̼̀п̼Һ̼ ̼ե̼ι̼ȇ̼υ̼ ̼ե̼ι̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼Һ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼ƙ̼Һ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Ł̼໐̼ ̼ե̼ɪ̼̼́п̼Һ̼ ̼ɱ̼ᴀ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼ɗ̼ȃ̼‌ּ̼̼п̼”̼ ̼–̼ ̼ȏ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼Һ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼п̼Һ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᵭ̼į̼п̼Һ̼.̼

̼Т̼𝖴̼Ấ̼ɴ̼ ̼Р̼ʜ̼Ù̼ɴ̼𝖦̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM